Month: می 2016

Lock Down

مدل های Lock Down مجازی سازی رایانش ابری به صورت کلی Lock Down به این معنی می باشد که تنها vCenter بتواند با Host ها ارتباط بر قرار کند و هیچ کسی قادر نباشد به صورت مستقیم به Host ها Client بزند. این پروسه امنیت سازمان را بسیار بالا می برد. Lock Down زمان بسیار […]

Continue Reading

Snapshot گرفتن از Resource Pool

Snapshot گرفتن از Resource Pool مجازی سازی رایانش ابری این قابلیت از vSphere 5.1 به بعد به دنیای مجازی سازی وارد شد و ادمین ها را قادر می ساخت تا بتوانند هنگام پیاده سازی تغییرات اساسی بر روی بستر خود ، ساختار  Resource Pool ها را ذخیره کنند تا در صورت نیاز بتوانند آنها را […]

Continue Reading