Month: ژوئن 2017

قابلیت های vSphere 6.5 قسمت اول VCHA

قابلیت های vSphere 6.5 قسمت اول VCHA یکی از قابلیت های جدید بستر مجازی سازی VMware vSphere 6.5 قابلیت VCHA یا vCenter Server High Availability می باشد. در ورژن های قبل از 6.5 شرکت VMware برای در دسترس بودن vCenter کارهای بسیار زیادی انجام داده بود. در ورژن 5.1 به قبل از راهکاری با نام […]

Continue Reading