Training

(VDP(vSphere Data Protection

VDP چیست ؟ مجازی سازی رایانش ابری Applianceدر نظر گرفته شده برای پشتیبان گیری محصول خود VMware می باشد که با کمک شرکت EMC تهیه شده است و برای محصولات EMC کاملا Optimized شده است.     این راه حل در دو لایسنس ارائه می شد که عبارت بودند از : vSphere Data Protection vSphere […]

Continue Reading