پروژه ها سوابق تدریس سوابق اجرایی تحقبق و پژوهش تحصیلات

پروژه ها

 • شرکت ناواکو               طراحی و پیاده سازی شبکه فیزیکی
 • شرکت ناواکو               طراحی و راه اندازی  Data Center پروژه  PSP شاپرک
 • شرکت ناواکو               طراحی و اجرای Data Center  Virtual  پروژه  PSP شاپرک
 • بانک مسکن               طراحی و اجرای Data Center  Virtualعوارضی پردیس تهران
 • شرکت ناواکو               طراحی و پیاده سازی VDI (Virtual Desktop Infrastructure)
 • شرکت ناواکو               طراحی و پیاده سازی Daas برای استفاده کاربران خارجی از سطوح مختلف  نرم افزاری سازمان
 • شرکت ناواکو               طراحی و پیاده سازی Saas (Software as a service)
 • شرکت ناواکو               طراحی و پیاده سازی Staas (Storage as a service)
 • شرکت ناواکو               طراحی و پیاده سازی BYOD (Bring Your Own Device)
 • فولاد سازی هیربد               طراح شبکه و مشاور مجازی سازی
 • IFCO                             طراح شبکه و مشاور مجازی سازی
 • CloudTech 2013               سخنران و مدرس کارگاه Implementing Saas , Daas and STaas for BYOD environment
 • شرکت نیاکو اطلس قشم               ارائه طرح Virtualization شرکت بیمه سرمد
 • شرکت نیاکو اطلس قشم               ارائه طرح VDI  شرکت بیمه سرمد
 • شرکت نیاکو اطلس قشم               ارائه طرح و مشاوره Virtualization شرکت پارس دارو
 • شرکت نیاکو اطلس قشم               ارائه طرح و مشاوره VDI  شرکت پارس دارو
 • شرکت نیاکو اطلس قشم               ارائه طرح و مشاوره VDI  بانک سرمایه
 • اینفوامن                             اجراء پروژه مجازی سازی شرکت پرلیت
 • اینفوامن                             اجراء پروژه VDI پرلیت
 • اندیشه نگار پارس               ارائه طرح مجازی سازی بانک تجارت
 • اندیشه نگار پارس               ارائه طرح دیتا سنتر دوم بانک تجارت و پیاده سازی vMSC با ذخیره ساز EMC
 • اندیشه نگار پارس               ارائه طرح مجازی سازی و  ذخیره ساز مخابرات
 • اندیشه نگار پارس               ارائه و پیاده سازی طرح  مجازی سازی شرکت مشاورین گنو  + ذخیره ساز
 • اندیشه نگار پارس               نصب و پیاده سازی Blade C7000 وزارت بنیاد و ذخیره ساز 3Par
 • اندیشه نگار پارس               Optimize کردن بستر مجازی سازی و لایه بندی ذخیره ساز
 • اندیشه نگار پارس               پیاده سازی کلاسترینگ مایکروسافت بر روی بستر VMware شرکت سداد
 • شرکت های شمس               طراحی و پیاده سازی مجازی سازی و سیستم پشتیبان گیری سه لایه
 • شرکت آریا همراه               پیاده سازی پروژه مجازی سازی دیوان محاسبات کشور
 • شرکت آریا همراه               طراحی POC  پروژه Cloud  بنیاد مستضعفان
 • اینفو امن                             مشاوره  VDI  سازه گستر سایپا
 • اینفو امن                     مشاوره بستر مجازی بیمه دی
 • فرانگر پارس               پیاده سازی بستر NSX به عنوان SDN
 • فرانگر پارس               پیاده سازی دیتا سنتر مجازی
 • فرانگر پارس               پیاده سازی ذخیره ساز EMC 5400

سوابق تدریس

 • شرکت ناواکو                                         دوره VCP-DCV                                                       
 • شرکت ناواکو                                         دوره VCP-Desktop
 • همایش بین المللی Cloud Tech 2013     دوره (BYOD(Bring Your Own Device
 • آموزشگاه کاریار ارقام                             دوره هایVCA-DCV – VCP-DCV – VCAP-DCA
 • آموزشگاه کاریار ارقام                              دوره هایVCA-DT – VCP-DT – VCAP-DTA
 • آموزشگاه کاریار ارقام                             دوره هایStorage + - Storage Essential - ISA
 • آمورشگاه کاریار ارقام                             دوره هایvSAN – vCOPS – vSHIELD – SRM
 • شرکت رایتل                                          دورهVCP-DCV + VCAP-DCA  
 • مخابرات استان تهران                              VCP-DCV + VCAP-DCA
 • سازمان بنادر کشور                                دورهVCP-DCV + VCAP-DCA 
 • سازمان خصوصی سازی                         دورهVCP-DCV + VCAP-DCA
 • شرکت شکوفامنش                                  دورهVCP-DT

سوابق اجرایی

 • شرکت فرانگر پارس              مجری دیتا سنتر ، شبکه مجازی و امنیت 
 • سازه گستر سایپا                    مشاور مجازی سازی و رایانش ابری
 • آریا همراه                            کارشناس ارشد مجازی سازی و رایانش ابری
 • اندیشه نگار پارس                  کارشناس ارشد مجازی سازی و رایانش ابری
 • پرلیت                                  مجری پروژه مجازی سازی دسکتاپ
 • کاریار ارقام                          مشاور مجازی سازی و رایانش ابری
 • آموزشگاه کاریار ارقام            مدرس دوره های مجازی سازی دیتا سنتر، دسکتاپ، رایانش ابری و شبکه
 • فناوری اطلاعات ناواکو          کارشناس مجازی سازی 
 • پوریان مبتکر                         کارشناس مجازی سازی

 

تحقبق و پژوهش

 • پایان نامه                    فناوری اطلاعات ناب
 • مقاله بین الملل             Business continuity on lean IT via Virtualization

تحصیلات

 • دیپلم                     ریاضی فیزیک
 • لیسانس                 صنایع - تحلیل سیستم ها
 • فوق لیسانس          مدیریت اجرایی - بازاریابی بین الملل