Dell Customized ESXi 6.5

Dell Customized

همانطور که در مطالب آموزشی سایت بیان شد برای سرور های برندهای مختلف باید سی دی Customize شده آن برند را دانلود کنید و این مسئله برای سرور های Dell نیز وجود دارد که شما باید Dell Customized ESXi را دانلود کنید.

بنابراین امروز به عنوان اولین پست در این زمینه، نسخه مخصوص سرورهای Dell از 6.5 VMware ESXi رو باهاتون به اشتراک میذاریم.

این نسخه شامل درایور ها و ابزارهایی هست که شرکت Dell برای سرورهای خودش به ESXi اضافه میکنه.

ضمناً من تمام Build ها رو در همین یک پست قرار میدم به این امید که دنبال کردن مطلب و پیدا کردنش برای دوستان راحت تر بشه.

توجه کنید که هم ISO در اختیارتون قرار داده شده و هم Offline Bundle تا بتونید هم به صورت Fresh Install نصب کنید و هم آپگرید کنید.

 

Dell Customized Image of VMware ESXi 6.5 Version A03 (Build 5310538)

ISO Image: VMware-VMvisor-Installer-6.5.0-5310538.x86_64-Dell_Customized-A03.iso

Filesize: 332.58 MB

MD5: f4d22cee528fe31366f132c6d655345d
SHA1: dddf24f2a51ae8c79d5187afebe993c2356c801f

Offline Bundle: VMware-VMvisor-Installer-6.5.0-5310538.x86_64-Dell_Customized-A03.zip

Filesize: 324.28 MB

MD5: 0794ab1f1f8690de6bb2051d2d0a33d4
SHA1: 7ae4b48e51a6707ed4f529069119e89378c15faa

Dell Customized Image of VMware ESXi 6.5 Version A02 (Build 5146846)

ISO Image: VMware-VMvisor-Installer-6.5.0-5146846.x86_64-Dell_Customized-A02.iso

Filesize: 329.77 MB

MD5: a679651aa07061ec5b00d98c75f44573
SHA1: 7efef76bbf2a5bcf57414c5ecc19f1a7a9a695ab

Offline Bundle: VMware-VMvisor-Installer-6.5.0-5146846.x86_64-Dell_Customized-A02.zip

MD5: 2a3213997c66a94154303591d0537483
SHA1: dc5fb8645da0e08ae057a5b4e8cb7db94a041124

Filesize: 321.55 MB

Dell Customized Image of VMware ESXi 6.5 Version A01 (Build 4564106)

ISO Image: VMware-VMvisor-Installer-6.5.0-4564106.x86_64-Dell_Customized-A01.iso

MD5: 40844999dbb34a94ac50357218b780ff
SHA1: 2dd7173a78e2aeb8b00f74ff6c0cf89501af1040

Filesize: 329.76 MB

Offline Bundle: VMware-VMvisor-Installer-6.5.0-4564106.x86_64-Dell_Customized-offline-bundle-A01.zip

MD5: 072b661eacea03a14778969f37d1a488
SHA1: fd68ae36f6348b47e3f2848129ece47f982b4e07

Filesize: 321.59 MB

Dell Customized Image of VMware ESXi 6.5 Version A00 (Build 4564106)

ISO Image: VMware-VMvisor-Installer-6.5.0-4564106.x86_64-Dell_Customized-A00.iso

Filesize: 329.76 MB

MD5: 3431a5edf70c197f2fc4d5fee02c9dd8
SHA1: 03762e5d0a954ef886c99b54b2be6a2a1596c77a

Offline Bundle: VMware-VMvisor-Installer-6.5.0-4564106.x86_64-Dell_Customized-offline-bundle-A00.zip

MD5: e061b392b18b35019217deb1853918fe
SHA1: 8ae8542cd1f2e2fe24fb7175942a0b836a9d15f9

Filesize: 321.59 MB

Keygen:

Mirror 1: VMWARE.VCENTER.SERVER.V6.0.CRACKFIX-MAGNiTUDE.zip

Mirror 2 (IR): VMWARE.VCENTER.SERVER.V6.0.CRACKFIX-MAGNiTUDE.zip

Password: www.digiboy.ir

با تشکر از سایت محبوب DIGIBOY برای این دانلود

 

نظرات