HPE Custom Image for VMware ESXi 6.0 U3 -Jul2017

HPE Custom

همانطور که اطلاع دارید  ورژن جدید بستر مجازی سازی VMware Esxi یعنی ورژن 6 آپدیت 3 انتشار یافته است که در این پست مدل HPE Custom را برایتان قرار می دهیم.

علاوه بر فایل ISO که برای نصب یک ESXi جدید و یا آپدیت یک ESXi موجود به صورت دستی و یا با Update Manager می توانید از آن استفاده کنید، offline bundle هم وجود دارد تا بتوانید به صورت دستی سرور های ESXi را با دستور ESXCLI آپدیت کنید.

این ورژن موازی با ورژن 6.5 ارائه شده است و می توانیم بزرگترین مزیت این ورژن را تغییرات VSAN دانست.

در نظر داشته باشید این ورژن ، ورژن تجمیع شده تمام ورژن های ESXi 6 می باشد و می توانید بدون در نظر گرفتن ورژن خود ، سرور را آپدیت کنید.

 

 

HPE Custom Image for VMware ESXi 6.0 U3 ISO Feb2017

Mirror 1: VMware-ESXi-6.0.0-Update3-5224934-HPE-600.10.1.0.73-Jul2017

Filesize: 387.91 MB

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

HPE Custom Image for VMware ESXi 6.0 U3 Offline Bundle

Mirror 1: VMware-ESXi-6.0.0-Update3-5224934-HPE-600.10.1.0.73-Jul2017-depot

Filesize: 377.42 MB

با تشکر از سایت محبوب DIGIBOY برای این دانلود

 

نظرات