پاک کردن Pool های Deleting یا Missing از VMware View

یکی از مشکلاتی که اغلب برای تمامی ادمین های مجازی سازی دسکتاپ VMware رخ داده است مشکل گیر کردن Pool…
ادامه مطلب

قابلیت Guest User Mapping

یکی از قابلیت هایی که در بستر مجازی سازی vSphere 6.x ارائه شد قابلیت Guest User Mapping  می باشد. این قابلیت…
ادامه مطلب

VSAN 6.6.1

با ارائه شدن آپدیت 1 بستر مجازی سازی vSphere 6.5 آپدیت جدید vsan یعنی 6.6.1 ارائه شد. در این آپدیت…
ادامه مطلب

قابلیت های vSphere 6.5 قسمت اول VCHA

یکی از قابلیت های جدید بستر مجازی سازی VMware vSphere 6.5 قابلیت VCHA یا vCenter Server High Availability می باشد.…
ادامه مطلب