معرفی دوره VMware Advanced VDI :

VMware Advanced VDI دوره مجازی سازی دسکتاپ به کارشناس هاي مجازي کمک می کند تا بتوانند به صورت چابک تمامی نرم افزار هاي سازمانی را در کسري از ثانیه به کاربران ارائه دهند.

تفاوت این متد با مابقی راهکار هاي موجود در دنیاي IT این است که هر کاربر ورژن مختص به خود را بر روي سیستم خودش خواهد داشت.

حال فرض کنید که تعداد 100 عدد نرم افزار را در کسري از ثانیه برروي سیستم 1000 کاربر نصب کنیم!!

این دوره براي متخصصان مجازی سازی می باشد که سعی دارند بستر پیاده سازي شده دسکتاپ مجازی خود را بهینه کنند تا بتوانند از حداکثر قابلیت های مجازی سازی استفاده کتند.

اهداف دوره :

 •   مشخص شدن نحوه ارائه دادن هر نوع از Application های سازمانی
 • اختصاص User Profile به هر کاربر به صورت Customize شده
 • پیاده سازی Best Practice در نصب App Volume

 

محتواي دوره :

 • Install & Configuring VMware UEM (User Environment Manager)
 • Cloud POD architecture Design & Configurations
 • VMware Horizon View SSL deployment
 • Optimizing User Experience By Tuning Display Protocol (Advance)
 • VMware Horizon View Monitoring Using vRealize Operation Manager
 • Sizing VMware Horizon View Environment
 • Load Balancing RDSH without Any external load balancer
 • VMware App Volume Installation & Configuration